Φορολογικές Δηλώσεις

Καταρτίζουμε & υποβάλλουμε φορολογικές δηλώσεις για ιδιώτες έγκαιρα και έγκυρα.

  • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
  • Υπολογισμός φόρου πριν την υποβολή.
  • Δήλωση Ε2 αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων.
  • Δήλωση Ε9 στοιχείων ακινήτων.
  • Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.