Τήρηση Βιβλίων

   Αναλαμβάνουμε την τήρηση και ενημέρωση των Βιβλίων Απλογραφικά η Διπλογραφικά σε ατομικές επιχειρήσεις και σε εταιρείες - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε & Α.Ε.

H εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία της θα αναλάβει για εσάς την κατάρτιση και υποβολή των ακόλουθων δηλώσεων:

 • Καταχώρηση τιμολογίων.
 • Εκτύπωση μηνιαίας κατάστασης βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3.
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε.
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.
 • Δήλωση Φ.Α.Π Νομικών Προσώπων.
 • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων.
 • Θεώρηση Βιβλίων - Στοιχείων.
 • Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.
 • Διεκπεραίωση φορολογικών, λογιστικών & ασφαλιστικών  υποχρεώσεων της εταιρείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ και λοιπά ταμεία).