Μισθοδοσία

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας άμεσα και αξιόπιστα.

 • Παρακολούθηση και υπολογισμός της μισθοδοσίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή της Αναλυτικής περιοδικής  δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
 • Προετοιμασία και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 • Προετοιμασία και υποβολή  της Οριστική Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας για νέες προσλήψεις αλλά και για αποχωρήσεις.
 • Ενημέρωση σε θέματα εργατικά (άδειες, ωράρια, Συλλογικές συμβάσεις, ασθένειες).
 • Υποβολή της ετήσιας κατάστασης προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Απογραφή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Εκτύπωση των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Εκτύπωση των αποδείξεων πληρωμών και Reports για την πληρωμή των μισθών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Εκκαθάριση του φόρου εργαζομένου και έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματος των υπαλλήλων.