Ενάρξεις Επιχειρήσεων

Πραγματοποιούμε ενάρξεις επιχειρήσεων & εταιρειών  γρήγορα και αποτελεσματικά.

  • Ενάρξεις Επιχειρήσεων Ατομικών, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.
  • Εύρεση των ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας).
  • Διαδικασία προσωρινής-οριστικής εγγραφής στο ΤΕΒΕ.
  • Διαδικασία προσωρινής -οριστικής εγγραφής στο επιμελητήριο.
  • Συμπλήρωση εντύπων Μ1-Μ2-Μ3 κ.λ.π στην εφορία και ολοκλήρωση της Έναρξης επαγγέλματος.